Category Archives: HALİS YURTSEVER

Cumhuriyet Kuruluşundan Sonra Darebi Köyünde Görev Yapan Muhtarlarımız..

Share Button

1- Kekê Selmî ( Keki Keskin): 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte hizmet veren Darebi köyünün ilk Muhtarıdır.

2- Silêman Efendî( Süleymen Yurtsever): 1926 yılında Atatürk’ün Doğu Beyleri ile Ankara’da yapmış olduğ toplantıya katılandır.

3- Selim Efendî (Selim Yurtsever) :1939 yılında Kalmem yaylası davasında Alkırak (Yenibaşlar) köyü ile girdikleri davada Kalmem yaylasını Darebilere kazandıran Muhtarımızdır. İşte bu süreçte, Gırboğa yaylası, Tuzukan yalası, Gonig yaylası ve Warê Lolanê Derinin hudutlarıda bu vesileyle çizilmiş oldu.

4- Hüsnü Yurtsever: Bir dönem Muhtarlık yapmıştır. 1934 Harput Orta Okulu mezunudur.

Darebi Merkezine Gelip Yerleşen Bamasuran Aşireti Ve Dergahı

Share Button

Bamasuran aşireti de Hormekan ve diğer aşiretlerle birlikte Horesanı terk edip gelip Dersime yerleşiyorlar.Tabi hepimizin bildiği gibi Bamasuran, Kurêşan ve Dewrêş Gewranlar  alevi Kürt toplumunun ibadetlerini   yerine getiren saygın ocaklardır.Bamasuran ocağına mensup üç kardeş   Mazgitr ilçesine bağlı Moğindi köyünden ikinci Zeynel Ağa döneminde Karerin Darebi köyüne gelip yerleşiyorlar. Darebiye gelen üç kardeşten Büyüğü  Pir Kûrhûsêno Kol Darebi Köyünde kendi dergahının başında kalıyor, Pir Seydali Karerin Saxyan köyüne gidip Seydali dergahını açıyor. Diğer kardeş  Pir seyid Hasan(Çolağ Hesen)de Varto da ki Taliplerinin yoğun olduğu bölgeye gidip yani Caneseran köyünde ki dergahını açıyor. Vartoda ki bu dergah genelikle Pir Şêx Seydali ismi ile anılıyor.  Pir Kûrhûsênin Dergahı Darebi Köyündedir.

Darebi Köyü'ne Bağlı Mezralar (2)

Share Button

 HALİS YURTSEVER

121128- MEZRA AĞAKÛYE(Ağa Köy  MEZRASI): Darebi köyünün bu mezrasında Hormek aşiretinin, Feran, Xelan(Ğelan), Baluçukan, Dawıdan kabilesine mensup halk arasında Karerde bu kabileye Kopanlar da deniliyor. Bu Mezrada Hormek aşiretinin dişinda, Bmasur aşiretine mensup, Sey Momınanlar  da yaşıyorlar. Bamasuran aşireti ve ocağı alevi toplumunun hoşgürü kültürünü ve dini vecibelerini yerine getiren bir ocak ve aşirettir. Kısacası Bamasuran aşireti ve Ocağı Hormeklerlen birlikte Batı Horasan dan gelip Dêrsime sonradan da alevi toplumuna has talipleri nerede varsa onlarda öyleliklen dağılmişlar. Yine Hormek aşiretine Mensup Dawıdan lar(Kopanlar) kabilesini kısaca tanıyalım. Bu kabileye mensup Dursun Kıyak’ın deyimi ile kabileleri Dersimden gelirken Gimgım (Varto) ilçesine bağlı Üstekuranın Kakuç Mezrasına gidip yerleşmişler. Daha sonra üç kardeş  bu mezradan göç ederek Karere yerleşmişler. Bu kardeşlerden  İbrahimê Kopan Darebi Köyünün Ağa Köy Mezrasına, Mehemedê Kopan Karerin Pircan Köyüne, İsmet  Karerin Maskan köyüne gelip yerleşmişler.

DAREBİ KÖYÜ'NE BAĞLI MEZRALAR

Share Button

HALİS YURTSEVER

1211Dersim ilinin Nazmiye İlçesinin Cıvarık köyünde gelip Darebi köyüne yerleşen, Hormekliler zamanla Darebi Köyünün merkezine yerleşemez konuma geliyorlar. Deniliyor ki bir zamanlar Darebi merkezde üç yüz hane olduğu söyleniyor. Evler bitişik nizam olduğu için kış mevsiminde toprak olan dam evlerinin üzerinde ki karı temizlerken bazen karı yöre halkının el dokuması olan ve keçi kılında hazırlanan astırların üzerine koyarak  getirip ön tarafta sevikten atıyorlarmış. Tabi bu durum karın çok yağdığı yıllarda oluyormuş. Şimdi gelelim Darebi köyüne bağlı mezralar ve bu Mezraları sırayla  yazalım

DAREBİ KÖYÜNDE Kİ BAZI ŞAHSİYETLER

Share Button

HALİS YURTSEVER

12111-Küçük Ağa: Osmanlıların son döneminde ve kurtuluş savaşı döneminde  yaşamış. Kendi halkının o dönem birlik beraberliğini sağlayan ve Ruslara karşı Milis Kuvvetlerini örgütleyen kişidir.
2-Mehmet HULUSİ YURTSEVER: Kurtuluş savaşı ve Cumhuriyet döneminde büyük fedakarlıklar yapmıştır. 1926  Millet Mektepleri döneminde  Karere’in   Darebi köyüne  Ahmet Teyfik adında bir öğretmen getirterek okul açmıştır. 1934 soyadı kanunuyla, kendi kabilesinin Yurtsever soyadını takandır.

BİRİNCİ CİHAN HARBİ DÖNEMİNDE KARÊR (2)

Share Button

HALİS YURTSEVER                    

121Birinci Cihan Harbi 1914 yılında başlıyor.  Bu dönem Karerli Küçük Ağa Yaşlı olmasına rahmen yinede üzerine düşeni yapmaya çalışır.Ruslar 1915 yılında Doğu Anadolu ya saldırarak Eleşgirt, Malazgirt, Pasinler’e kadar ilerlemişlerdi. 16 şubat 1916 yılında Erzurum’u istila etmişlerdi. Bunun üzerine Karerli Küçük Ağa  önderliğinde Ruslar’a karşı milis kuvvetlerini  hazır hale getiriyorlar.  Rusya bu dönem Çarın egemenliğindedir, kendisini güçlü gören Çar ha bire ilerlemeye başlıyor.

BİNGÖL İLİ ADAKLI İLÇESİNE BAĞLI KARER BÖLGESİNDE Kİ DAREBÎ(SÜTLÜCE) KÖYÜNÜ TANIYALIM (1)

Share Button

   Halis YURTSEVER 

12Darebî köyüne coğrafik olarak baktığın zaman, etrafı dağlarla çevrili ve yörenin adını aldığı Karêr  Baba dağının eteklerinde kurulan şirin bir köydür.Köyün etrafı dağlarla çevrili bir vadidir.Bu dağlar sırayla Heser Baba,(şeker baba), Karêr Baba ve Dikan (Horoz) Baba dağlarıyla çevrili derin bir vadidir.Darebî köyü  mezralar ve yaylalar bakımında da zengin olmakla birlikte, geniş bir yayla ve mezra arazisine sahiptir. Darebî köyü Karêr Bölgesinin en eski ve en böyük köyüdür. Deniliyor ki  Darebi köyüne 1. Zeynel Ağa aşiretiyle birlikte geldiğinde Darebi Köyüne bağlı Lolan mezrasına gelip yerleşen Lolan aşiretine mensup insanlar yaşıyormuş.